Missie en visie

Wij hebben als missie om zorgvragens een dagbesteding aan te bieden, waar ze zich zelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid kan werken en betrokken zijn in onze samenleving. Dit doen wij activiteiten aan te bieden binnen de ommuurde tuin.

Onze visie is, het aanbieden van een gestructureerde dagbesteding aan mensen die voor kortere of langere tijd buiten het arbeidsproces staan. Dus mensen die (nog) niet in staat zijn om prettig te functioneren binnen een reguliere werksetting. We willen een werkplek situeren, waarbij iedereen bij ons welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, culturele achtergrond en beperkingen. Iedere schakel van het team is hierbij even belangrijk. We werken vanuit een christelijke identiteit.